• +90 542 804 18 03

  • Galata Kuledibi Beyoglu / Istanbul

Çocuk Hakları Sek Sek Oyunu

Çocuk Hakları Sek Sek oyununun amacı;

çocuklara sahip oldukları haklar konusunda bilgi vermek ve çeşitli yöntemlerle bu hakları yorumlamalarını, analiz etmelerini sağlamaktır.

Oyun sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşılması hedeflenmektedir:

  • “Çocuk Hakları Sözleşmesi” hakkında farkındalık kazanmak ve bilgi edinmek
  • Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan belirli hakları öğrenip, yorumlayabilmek
  • Yaratıcı çözüm önerileri getirebilmek
  • Sözel ve yazılı yönergelere göre hareket edebilmek
  • Geçmiş deneyimlerinden çıkarımda bulunabilmek