• +90 542 804 18 03

 • Galata Kuledibi Beyoglu / Istanbul

GAMEATHON ÇOCUK

Gameathon Çocuk, 8-12 yaş grubu çocukların çevrimiçi ortamda bilgi, beceri ve yetkinliklerinin desteklendiği keyifli ve interaktif 3 saat süren oyun ve öğrenme maratonudur. Bu süreçte çocuklar 3 gruba ayrılır ve her grup farklı bir atölyeye katılır. Atölyeler toplamda 40 dakika sürer. Bir atölye sona erdiğinde, çocuklar ortak alanda toplanır, tüm grupla kısa bir hareketlendirici oynanır. Daha sonra gruplar bir diğer atölyeye katılır. Bu şekilde her çocuk toplam 3 farklı atölyeye katılmış olur. Her atölye alanında uzman bir eğitmen eşliğinde ve çocukların aktif katılımına olanak verecek şekilde gerçekleşir.

Gameathon Çocuk Atölyeleri:

 • Kodlama Oyunu Atölyesi: Çocuklar bu atölyede, oyunlarla algoritmanın ne olduğunu öğrenecek ve verilen problem durumlarına basit algoritmaları kullanarak çözüm bularak temel düzeyde kodlama mantığını öğrenecekler.
 • Deney Atölyesi: Çocuklar bu atölyede, bir deney yaparlar. Deneylerini gözlemledikçe ve kendileri deney yaptıkça araştırma yapma, soru sorma ve merak etme konularında istekleri oluşur; bilim, fen ve doğa etkinliklerine ilgileri artar.
 • Hikaye Yazma Atölyesi: Çocuklar bu atölyede, çevrimiçi bir uygulama üzerinden eğitmen yönlendirmesiyle bir hikaye planlar ve yazarlar. Bu şekilde çocukların hayal güçleri ve yaratıcılıklarını kullanabildikleri interaktif bir atölye gerçekleşir.
 • Oyun Robot Atölyesi: Çocuklar bu atölyede, eğitmenin yönlendirmesiyle ve evdeki atık materyallerle bir robot oluştururlar. Bu robotun yapım aşamasında çocukların neden sonuç ilişkisi kurması ve geri dönüşüm konusunda fikir sahibi olmaları için interaktif bir atölye gerçekleşir.
 • Origami Atölyesi: Çocuklar bu atölyede, özel bir katlama yöntemi olan “origami” ile tanışırlar. Eğitmenin yönlendirmesiyle eğlenceli figürler oluştururlar. Atölye, çocukların el-göz koordinasyonu ve analitik düşünme becerileri desteklenerek gerçekleşir.
 • Bileklik Atölyesi: Çocuklar bu atölyede, eğitmenin yönlendirmesiyle evde bulunan artık materyalleri kullanarak kendi bilekliklerini tasarlarlar. Atölye, çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kullanmalarını destekleyecek şekilde gerçekleşir.
 • Duygularını Anlatma Atölyesi: Çocuklar bu atölyede, eğitmenin yönlendirmesiyle duygular hakkında konuşurlar. Daha sonra yine eğitmenin yönlendirmesiyle duygular üzerine farklı ve yaratıcı çalışmalar yapılarak atölye interaktif olarak gerçekleşir.
 • Paraşüt Yapımı Atölyesi: Çocuklar bu atölyede, eğitmenin yönlendirmesiyle mini bir paraşüt yaparlar. Atölye sırasında çocuklar, hava direncini azaltmaya yönelik tasarlanmış paraşütün mantığını öğrenir ve adım adım paraşütlerini tasarlarlar.
 • Basit Tekniklerle Resim Çizme Atölyesi: Çocuklar bu atölyede, eğitmen yönlendirmesiyle aşamalı olarak basit formlarla hayvan, eşya gibi çizimleri yapabilmeyi öğrenirler. Çocuklar öncelikle çizmek istedikleri figürü belirler daha sonra da adım adım nasıl yapılacağını öğrenirler.
 • Jonglörlük Atölyesi: Çocuklar bu atölyede, eğitmen yönlendirmesiyle jonglörlerin yaptığı gibi 3 topu havada nasıl döndüreceklerini öğrenirler. Eğitmen çocuklara adım adım bu süreci gösterir ve çocukların tekrarlamalarını ister. Atölye, çocukların el-göz koordinasyonunu, dikkatlerini ve odaklanmalarını destekleyecek şekilde gerçekleşir.

Gameathon Çocuk için sponsor olup çocukların keyifli ve bilgi dolu zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz.

Daha önce Gameathon Çocuk’u 23 Nisan 2020’de 60 çocuğun katılımıyla gerçekleştirdik.

GAMEATHON GENÇ

Gameathon Çocuk, 15-20 yaş grubu gençlerin çevrimiçi ortamda bilgi, beceri ve yetkinliklerinin desteklendiği keyifli ve interaktif 3 saat süren oyun ve öğrenme maratonudur. Bu süreçte gençler 3 gruba ayrılır ve her grup farklı bir atölyeye katılır. Atölyeler toplamda 40 dakika sürer. Bir atölye sona erdiğinde, gençler ortak alanda toplanır, tüm grupla kısa bir değerlendirme yapılır ve hareketlendirici oynanır. Daha sonra gençler bir diğer atölyeye katılır. Bu şekilde her genç toplam 3 farklı atölyeye katılmış olur. Her atölye alanında uzman bir eğitmen eşliğinde ve gençlerin aktif katılımına olanak verecek şekilde gerçekleşir.

Gameathon Genç Atölyeleri:

 • Kariyer Planlama Atölyesi: Kariyer planlama neden önemlidir, nasıl planlanır, kariyer planlama aşamaları ve beklenmedik durumlarda ortaya çıkan kriz durumlarında neler yapılacağı konularında çalışmalar yapılan bir atölyedir.
 • Oyunlaştırma Atölyesi: Günlük hatanda ve iş yaşamında oyunlaştırma yapmak isteyenlerin, karşılaştıkları motivasyonel sorunlara oyunlaştırılmış çözümler geliştirebilecekleri ve oyunlaştırma mekaniklerinin öğrenileceği bir atölyedir.
 • Hikayeleştirme Atölyesi: Hikayelere ve oyunlara ilgi duyan kişiler için hikayeleştirmenin ne olduğu, nasıl yapılacağı ve örnek çalışmalar konusunda uygulamalı olarak çalışmalar yapılan bir atölyedir.
 • Toplumsal Eşitlik Atölyesi: Eğitimdeki, iş yaşamındaki ve günlük hayattaki alışılagelmiş eşitsizliklerin farkına varılması, davranış ve sözlerimizdeki eşitsizliği yansıtan durumların tespit edilmesi ve değiştirilmesi için çalışmalar yapılan bir atölyedir.
 • Sosyal Girişim Atölyesi: Sosyal girişimcinin kim olduğu, sosyal girişim fikri bulma, geliştirme, planlama ve uygulama sürecinde deneyimlenerek öğrenildiği bir atölyedir.
 • Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi: Tasarım Odaklı Düşünme’nin düşünce yapısı, metotları, gerçek insanlardan ilham alınarak geliştirilen pratik uygulamaları, prototip geliştirme gibi konuların deneyimlenerek ortamda öğrenildiği atölyedir.
 • Gençlik Fırsatları Atölyesi: Gençler için Avrupa’daki fırsatlar, fonlar, ağlar, başvuru süreci, başvuru koşulları, kimler için uygun olduğu gibi konularda örneklerle anlatılan bir atölyedir.

Gameathon Genç için sponsor olup gençlerin keyifli ve bilgi dolu zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz.

Gameathon Genç’i 19 Mayıs 2020’de 60 gencin katılımıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

GAMEATHON ÖĞRETMEN

Gameathon Öğretmen, öğretmenlerin çevrimiçi ortamda bilgi, beceri ve yetkinliklerinin desteklendiği 3 saat süren oyun ve öğrenme maratonudur. Maraton sonucunda öğretmenler, derslerinde aktif olarak kullanabilecekleri, farklı öğrenme stillerini kapsayıcı, yaratıcı ve yenilikçi metotları uygulamalı olarak öğrenirler.

Gameathon Öğretmen sürecinde 10 farklı paydaşın hazırladığı eğitimler yer alır. Her öğretmen, içerik olarak gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmış 10 farklı eğitimden 2 tanesine katılır. Katıldıkları 2 farklı eğitimde de uygulamalı olarak çalışmalar yapılır. Gameathon Öğretmen sonunda katılımcı öğretmenlere, tüm eğitim içeriklerinin yer aldığı, uygulamalı bir kılavuz kitapçık verilir. Gameathon Öğretmen, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Öğrenme Tasarımları ile geliştirdikleri iş birlikleriyle gerçekleşir.

Gameathon Öğretmen Eğitimleri:

 • Oyunlaştırma Eğitimi: Öğretmenlerin oyunlaştırma dinamiklerini kullanarak, öğrencilerin kazanım veya becerilerini pekiştirmesi ve olumlu davranış geliştirmesi için tasarlanmış bir eğitimdir. Bu eğitim oyunlaştırma  aracının nasıl kullanılacağının öğretildiği eğitimlerdir.
 • Okullarda Oyun Kültürü Eğitimi: Bu eğitim, öğrencinin gelişimini ve çalışmaya motive edecek oyunu da içerisine dahil eden bir eğitimdir. Eğitim süresince öğretmenlere oyunun nasıl kullanılacağı, oyun için gerekli olan şeylerin ne olduğu üzerine çalışmalar yapılır.
 • Hikayeleştirme Eğitimi: Öğretmenlerin derslerinde hikayeleri kullanarak bilgileri daha akılda kalıcı hale getirmeleri için tasarlanmış bir eğitimdir. Bu eğitimde hikayeleştirmenin ne olduğuna ve nasıl yapıldığına dair çalışmalar yapılır.
 • Teknobaz Eğitimi: Çevrimiçi ortamda yapılan derslerde aktif olarak kullanılabilecek ve derslerin interaktif bir şekilde gerçekleşmesine fırsat sağlayan teknolojik araçların uygulanarak öğrenildiği bir eğitimdir.
 • Sinerji Eğitimi: Çevrimiçi ortamda yapılan derslerde öğrencilerin tanışması, isim öğrenmesi, grup dinamiği kurulması ve sinerji oluşturulması üzerine interaktif metotların ve buz kırıcıların öğrenildiği bir eğitimdir.
 • Fikirbaz Eğitimi: Çevrimiçi ortamda yapılan derslerde yeni fikirlerin üretilmesi, fikirlerin paylaşılması, beyin fırtınası yapılması ve keyifli çalışma imkanları sağlanması için farklı metotların öğrenildiği bir eğitimdir.
 • Kodlama Eğitiminde Araçlar ve Yaklaşımlar Eğitimi: Öğretmenlerin öğrencileriyle uygulamalar yaparak öğretecekleri kodlama araçları ve yaklaşımlarını öğretmek amacıyla tasarlanmış eğitimdir. Bu eğitimle kodlamanın ne olduğu ve uzaktan nasıl öğretileceği konularında çalışmalar yapılır.
 • Girişimcilik Becerilerini Sınıfa Taşıma Eğitimi: Bu eğitimde Türkiye ve dünyada girişimciliğin giderek artan sosyal ve ekonomik değerinden bahsedilir. Sonrasında literatürdeki girişimcilik tanımlarından yola çıkarak girişimciliğin ne olduğuna dair bireysel tanımlamalar yapılır.
 • Deney ve Bilim Eğitimi: Çevrimiçi ortamlarda yapılan derslerde okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için deneylerle konu anlatımı ve bilim eğitiminin üzerine çalışmalar yapılacak bir eğitimdir.
 • Birlikte Güçlenme Eğitimi: Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişilerle bir araya gelip nasıl güçlenebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri üzerine çalışmalar yapılan bir eğitimdir.

Gameathon Öğretmen için sponsor olup öğretmenlerin hem kendileri hem de öğrencileri için keyifli ve bilgi dolu zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz.

Daha önce Gameathon Öğretmen’i 15 Nisan 2020’de Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ve 150 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirdik.